خبر
انتخاب شهردار ساوه به عنوان نماینده شهرداران در کارگروه امور زیربنایی استان

انتخاب شهردار ساوه به عنوان نماینده شهرداران در کارگروه امور زیربنایی  استان

مهندس مصباحی شهردار ساوه با رای و نظر مثبت شهرداران شهرهای استان مرکزی به عنوان نماینده شهرداران در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی انتخاب شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0