طی جلسه با مدیران دستگاههای خدمات رسان؛
خبر
خدمات رسانی به شهرک کوثر مورد بررسی قرار گرفت

طی جلسه با مدیران دستگاههای خدمات رسان؛

خدمات رسانی به شهرک کوثر مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه ای با حضورمهندس مصباحی شهردار ساوه با مهندس دنیوی مدیر توزیع برق شهرستان و مهندس حسینی سرپرست شرکت آب و فاضلاب ساوه، راهکارها جهت تسریع در عملیات خدمات رسانی به شهرک کوثر مورد بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0