خبر
خبر
بررسی راهکارها جهت پیشبرد پروژه های مشترک شهرداری و اداره برق

بررسی راهکارها جهت پیشبرد پروژه های مشترک شهرداری و اداره برق

در جلسه ای با حضورمهندس مصباحی شهردار ساوه با مهندس دنیوی مدیر توزیع برق شهرستان برخی راهکارها جهت پیشبرد پروژه های مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0