Thursday, October 22, 2020
بازدید اعضای كمیسیون عمران شورای شهر ساوه از پروژه های در حال اجرای شهرداری
اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ساوه با همراهی معاون عمرانی شهردار و سرپرست سازمان عمران و بهسازی فضاهای شهری ساوه، از پروژه های در حال اجرای شهرداری بازدید کردند.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.8.0
    V5.5.8.0