Friday, April 23, 2021
اعلام آمادگی سرمایه گذار بخش خصوصی برای آماده سازی شهرك صنوف مزاحم و شهرك خودرویی ساوه
یک شرکت سرمایه گذار بخش خصوصی برای آماده سازی شهرک صنوف مزاحم و شهرک خودرویی هوشمند ساوه، آمادگی خود را به منظور همکاری و مشارکت با شهرداری ساوه اعلام کرده است.
براساس این گزارش، در همین راستا نشستی برای تبادل نظر و بررسی زمینه های همکاری در این خصوص، میان شهردار ساوه و برخی مدیران شهری و نمایندگان شرکت مذکور برگزار شد.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0