Friday, April 23, 2021
تقدیر رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور از كاركنان آرامستان شهرداری ساوه
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از کارکنان آرامستان شهرداری ساوه تقدیر کرد.
براساس این گزارش، دکتر مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با صدور لوح از تلاش های کارکنان و نیروهای آرامستان بهشت رضوان شهرداری ساوه از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون قدردانی کرد.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0