Friday, June 18, 2021
حضور شهردار ساوه در نقاط مختلف شهر برای بررسی و تعیین تكلیف تقاضاهای مردمی
شهردار ساوه از مشکلات و تقاضاهای شهروندان در نقاط مختلف شهر بازدید کرد.
مهندس سید مهدی حسینی شهردار ساوه جهت رسیدگی به مشکلات ، درخواست ها و تقاضاهای شهروندان که در یکصد و چهل و نهمین ملاقات مردمی با ایشان مطرح شده بود، با حضور شخصی و میدانی در نقاط مختلف شهر، خواسته های مردم را از نزدیک رصد و در این رابطه دستورات لازم و قانونی را صادر کرد.
Average :  1.00 |  Submitted :  1

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0