نشست خبری
برگزاری نشست خبری مدیران شهری ساوه با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان

برگزاری نشست خبری مدیران شهری ساوه با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان

به گزارش نارستان، نشست خبری دکتر یوسفیان شهردار به همراه  احمد حاج امینی رئیس شورای اسلامی شهر،  معاونین و مدیران شهری  ساوه با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان برگزار شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0