سه‌شنبه, 7 بهمن 1399
تخلفات ساختمانی؛ پایمال كردن حقوق شهروندی
تخلفات ساختمانی اصلی‌ترین ناهنجاری در زیبایی و موجب از هم گسستگی در چهره شهر است. با در نظر داشتن عوامل اصلی در رویکرد سازندگان برای انجام تخلفات ساختمانی می توان تا حد زیادی از وقوع آن جلوگیری کرد.
بناهای احداثی ساختمانی که از شهرداری محل پروانه ساخت اخذ کرده و سازندگان بدون توجه به قوانین، مقررات شهرداری و شهرسازی اقدام به احداث بنا کنند یا از مفاد ماخوذه ساختمانی عدول کرده و تغییراتی را در نقشه تصویبی شهرداری از حیث کسر (حذف) یا افزایش بنا ایجاد نمایند مرتکب تخلف ساختمانی شده اند.
مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هاست، که مهمترین تخلفات قابل رسیدگی در این کمیسیون عبارتند از تخلفات احداث بنای بدون پروانه، تخلف تراکم اضافی، تجاوز به معابر شهری، تخلف عدم استحکام بنا، تخلف مهندسان ناظر، تغییرکاربری، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و … و در آخر عدم احداث پارکینگ و غیر قابل استفاده بودن آن است.
با توجه به تمام مباحث مطرح شده، همچنان شاهد تخلفات ساختمانی هستیم که اصلی‌ترین علل آن اقتصادی و اجتماعی است، علل اقتصادی عبارتند از افزایش قیمت زمین، افزایش قیمت مصالح و ساختمان و افزایش راه اندازی صنایع خرد و کلان در اطراف شهرها.
امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0