سه‌شنبه, 30 شهريور 1400
ادامه نهضت آسفالت معابر شهر ساوه توسط شهرداری ساوه
نهضت آسفالت معابر سطح شهر ساوه توسط شهرداری از ابتدای سال جاری آغاز شده و ادامه دارد.
براساس این گزارش، مقرر است تا پایان سال جاری 25 کیلومتر از معابر شهر ساوه توسط شهرداری روکش آسفالت شود.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0