سه‌شنبه, 30 شهريور 1400
شصت و چهارمین شماره نشریه سراسری نارستان شهرداری ساوه منتشر شد
شصت و چهارمین شماره نشریه سراسری نارستان شهرداری ساوه به تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1400در دوازده صفحه منتشر شد.

✅ برخی عناوین شصت و چهارمین شماره این نشریه:

* فاز دوم پروژه عظیم مسجد تا مسجد ساوه تکمیل شد؛ رونمایی از طرح بازآفرینی میدان عاشورا

* افزایش مشارکت در پرداخت عوارض زمینه ساز توسعه شهر

* تحقق وعده محرومیت زدایی از منطقه عبدل آباد شرقی و قدردانی ساکنان منطقه از شهرداری ساوه

* تحولات عظیم 4 سال اخیر ساوه در شرایط سخت اقتصادی حاصل هم افزایی و تدابیر جمعی مدیریت شهری


----------------

نارستان/ نشریه خبری تحلیلی شهرداری ساوه

صاحب امتیاز: شهرداری ساوه

مدیرمسئول: مهندس سید مهدی حسینی

دبیر نشریه: ثمین مامقانی نژاد