سه‌شنبه, 30 شهريور 1400
مكاتبات الكترونیكی
سامانه مکاتبات الکترونیکی
به منظور سهولت در ارتباط با شبکه دولت در مراکزی که دسترسی به شبکه دولت ندارند، سامانه ای به آدرس : http://emokatebe.ir راه اندازی شده است که راهنمای استفاده آن نیز در لینک  موجود بوده و میتوانید طبق راهنما نسبت به ثبت نام در آن اقدام نمائید.
http://emokatebe.ir/guide.pdf 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0