خبر
✅همراهی اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران، کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری با دکتر یوسفیان جهت شرکت در نماز عبادی و سیاسی جمعه و سخنرانی این هفته شهردار ساوه پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته
✅همراهی اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران، کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری با دکتر یوسفیان جهت شرکت در نماز عبادی و سیاسی جمعه و سخنرانی این هفته شهردار ساوه پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0